RKI - registr klientských informací: registr dlužníků | registr živnostenského podnikání

Princip fungování

Systém umožňuje snadné ověření zaměstnanců.

Postup vložení informací o zaměstnanci:

a) Zaměstnavatel si zajistí dodatek do pracovních smluv souhlas s nakládáním s osobními údaji pro vklad do registru zaměstnanců

b) na stránce registru se zodpovědný pracovník jež má na starost personální otázky přihlásí a klikne na odkaz „Vložit hodnocení“

c) zaměstnavatel vloží zašifrované údaje do formuláře přidání hodnocení a zároveň vyplní samotné hodnocení

d) systém automaticky zašifruje hlasovací funkcí (jednocestnou, bez možnosti dešifrování) základní osobní údaje o zaměstnanci - rodné číslo a další případné osobní údaje tak nebudou v systému nikomu k dispozici (ani správci ani majiteli systému a rovněž nebudou nikdy nikomu zobrazeny - technicky není možné)

Postup ověření zaměstnance

a) zaměstnavatel vloží do vyhledávacího systému osobní údaje budoucího nebo současného zaměstnance a provede lustraci záznamu k jeho osobě.

b) registr na základě zašifrovaných osobních údajů provede porovnání a zobrazí veškeré informace všech registrovaných údajů od předešlých zaměstnavatelů. informace o daném zákazníkovi.